Kandidatët për kryetarë të Qytetit të Shkupit dhe për komunën Shuto Orizare të VRO-DPMNE-së dhe koalicionit “Për Maqedoni më të mirë”, Koce Trajanovski dhe Elvis Bajram, si dhe kandidatë për këshilltarë, sot realizuan takime me banorët e kësaj komune rome. Biseduan për projektet e realizuara në tetë vitet e kaluara dhe prezantuan projekte të cilat janë paraparë në programet e reja zgjedhore.

Trajanovski si më të rëndësishme e potencoi projektin për rikonstruktim të plotë të arteries kryesore  të komunikacionit në Shuto Orizare, rrugën “IIndira Gandi.

Shtoi se tetë vitet e fundit në territorin e komunës janë realizuar një numër i madh projektesh me të cilat, siç tha, në mënyrë të konsiderueshme është përmirësuar cilësia e jetës së banorëve në këtë komunë.

Comments are closed.