Kishte shumë vite si shoku i tij, por një ditë ai vendosi ta pranojë Islamin. Ai këtë e bëri publike në një xhami, në prani të mikut të tij. Ai e tha Shehadetin apo Dëshminë në gjuhën shqipe që njihet që një njeri kalon në Islam. Por në video shihet se miku i tij nuk i mban lotët nga emocionet se miku i tij ka vendosur të pranojë Islamin.

https://www.youtube.com/watch?v=8Tm_5OarVjY&feature=youtu.be