Të metat brenda burgjeve kosovare po synon t’i eliminojë Shërbimi Korrektues.

Për shkak se pritet krijimi i një departamenti të ri.

Bëhet fjalë për Njësinë e Inteligjencës së Burgjeve, që pritet të funksionalizohet deri kah fundi i këtij viti.