Të gjithë mund të keni dyshime në atë që mund të bëjë partneri juaj. Është vështirë e mundur të jeni 100 për qind besnik.

Por që në vend se të vraponi ta shihni telefoni e tij/saj prapa shpinës, pse nuk provoni që të shihni të kuptoni gjithçka na sjellja që bën, shkruan Independent.

Njerëzit të cilët janë të prirë për të tradhtuar janë ata ‘me stilin e shkëputjes së ngadaltë’ – një term i vështirë për tu kuptuar, por që mund të përmblidhet me shprehjen ‘tradhti bashkohore”.

Njerëzit e tilla gjejnë miqësinë si formë për tu afruar në momentin kur pala tjetër nuk është e ndjehet aq rehat.