Një grup psikologësh nga Finlanda kanë arritur të zbulojnë se numri i ditëve të pushimit, për të arritur lumturinë maksimale nuk ka ndonjë efekt në pushimin e përgjithshëm. Por, lumturia e pushimit arrin kulmin në ditën e tetë.

Hulumtimi tregon se efektet pozitive të pushimeve “zbehen në ditën e parë gjatë rifillimit të punës”.

Pra, 7 deri në 11 ditë është mjaftueshëm sa për t’u kënaqur dhe pushuar plotësisht.