Cilat janë dallimet drastike në mës të Qeverisë Rama 2 dhe Haradinaj 2 – Qeveria Rama 2 me 1 zëvendëskryeministër dhe 13 ministri – Qeveria Haradinaj 2 me 5 Zëvendëskryeministra dhe  22 ministri!

Janë zgjedhur përafërisht në të njëjtën kohë, madje janë “akredituar” brend dy ditësh të muajit shtator, por kanë dallime të mëdha në mes tyre, jo vetëm për nga buxheti por edhe për nga përbërja, shkruan Botapress.

Ja dalimet

Buxheti

Qeveria Rama 2 e Shqipërisë ka një buxhet prej 3.3 miliardë euro.

Qeveria Haradinaj e Kosovës ka një buxhet prej rreth 2 miliardë eurosh.

Hapësira gjeografike – Popullësia

Shqipëria ka një shtrirje gjeografike prej 28 748 km2.

Kosova ka 10.887 km2 (sipas shënimeve para Demarkimit të kufijve të Kosovës)

Përberja qeveritare

Qeveria e Shqipërisë është e përbërë vetëm prej një partie politike, të Partisë Socialiste

Qeveria e Kosovës ëshë në përbërje prej më shumë se 26 partive politike

Struktura

Qeveria e Shqipërisë është  2 herë më të vogël se sa ajo e Kosovës. Kështu Qeveria Rama 2 ka vetëm:

1 Zëvendëskryeministër dhe

13 Ministri

Qeveria e Kosovës ka

5 Zëvendëskryeministra dhe

22 Ministri

Dallimet mes dy qeverive asaj të Shqipërisë dhe të Kosovës flasin shumë për seriozitetin e kabineteve qeveritare.