Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Renata Deskoska, bëri thirje deri te arsimtarët dhe profesorët që të kyçen në gjetjen e gabimeve në tekstet e librave shkollorë.

Javën e kaluar është lëshuar lajmërim deri te të gjitha shkollat dhe është krijuar aplikacion nëpërmjet të cilit arsimtarët dhe profesorët nga të gjitha shkollat janë të ftuar të tregojnë gabimet në tekste dhe probleme tjera në lidhje me librat shkollorë, ku drejtorëve ju është dërguar edhe fjalëkalim dhe nga faqja http://e-ucebnici.mon.gov.mk , vetë mësimdhënësit mund t’i vendosin të dhënat për gabimet e gjetura.

“I presim përgjigjet nga arsimtarët dhe profesorët deri më 15 shtator dhe e shfrytëzoj këtë rast për të apeluar deri te gjithë ata të kyçen në mënyrë aktive në këtë proces konsultativ”, tha Deskoska.