Partia Demokratike Shqiptare dega Negotine-Vrapcishte zyrtarizoi kandidatin per kryetar ne kete komune.
Kandidati i PDSH-se per komunen Negotine-Vrapcishte eshte magjister i shkencave juridike, z.Sami Aliu, i cili si intelektua i ri gezon autoritet jo veten ne vendlindjen e tij Doberdoll por edhe ne tere komunen. Bartesi i listes se keshilltarve te PDSH ne komunen e Negotine-Vrapcishte eshte z.Adem Saliu i diplomuar ne fakutetin e artit dhe dizajnin nga f.Vrapcishte.

Punimet e kuvendit i ndoqi kryetari i PDSH-se z.Menduh Thaci i cili ne fjalimin e tij pershendetes ne mes tjerave theksoi se PDSH si ne kete komune ashtu edhe ne komunat tjera garon me kuado te pregaditur profesionalisht dhe te formuar kombetarishte!