Pa energji elektrike nesër do të mbeten një pjesë e shfrytëzuesve në komunat Saraj dhe Petrovec.

Në periudhën nga ora 9 deri në orën 15, pa energji elektrike do të jenë një pjesë e shfrytëzuesve nga fshati Bukoviq, ndërsa në periudhën nga ora 11 deri në orën 15, shfrytëzuesit nga rrugët “Sasa”, një pjesë të nënrrugëve 12, 14 dhe 16, si dhe një pjesë e Konjares së Poshtme.