Disa vendbanime në komunat Gazi Babë dhe Ilinden nesër në pjesë të caktuara të ditës do të jenë pa energji elektrike për shkak të intervenimeve të caktuara teknike.

Pa energji elektrike nesër prej orës 06:15 deri në orën 08:15 do të jenë shfrytëzuesit e një pjese nga vendbanimet: Dërma, Ura e Mralinit, subjektet juridike: “Bitollska Mlekara”, “Naova”, “Zhito Altan” “Vajomag” në komunën e Gazi Babës dhe shfrytëzuesit e një pjese nga vendbanimet: Idrizovë, Dërma, Mralinë, Kadino, si dhe subjektet juridike: Burgu “Idrizovë”, “Pilko”, Majami”, “Mak-lift”, “Pivar” “Makpetrol Idrizovë” dhe “Ana kom” në komunën e Ilindenit.