Odat veterinare të Republikës së Maqedonisë, Republikës së Serbisë, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Bullgarisë sot në Ohër do të nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim.

Qëllimi është zhvillim i vazhdueshëm i profesionit veterinar, ngritjen e dinjitetit të saj, shëndeti i kafshëve dhe i njerëzve, si dhe kujdesi për mirëqenien e kafshëve.

Siç kumtoi Oda e Veterinerëve të RM-së e cila është edhe nikoqire e ngjarjes, me implementimin e këtyre aktiviteteve odat tregojnë vullnet për bashkëpunim në çështje me interes të përbashkët në nivel bilateral, rajonal, evropian dhe global, si dhe në çështjet për sigurimin e informacioneve të rëndësishme për arritje të qëllimeve të përbashkëta, lidhur me profesionin veterinar, etikën dhe shkencën.

Në ngjarje do të marrin pjesë delegacione të udhëhequra nga kryetarët e odave veterinare të cilët do ta nënshkruajnë marrëveshjen, përfaqësues të odave veterinare nga Hungaria, Shqipëria dhe Republika Sërbska, ambasadorë si dhe përfaqësues të shkencës dhe institucioneve shtetërore nga Maqedonia: zëvendësministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Vlaste Dimokoviq, drejtor i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Zoran Atanasov, drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural Nikolçe Babovski dhe dekani i Fakultetit të Veterinarisë në Manastir, Zhivko Gacovski.