Në kuartalin e dytë sivjet janë evidentuar mbi 7.500 vende pune. Shkalla e përgjithshme e vendeve të lira të punës në tremujorin e dytë të këtij viti është 1,53 për qind, publikoi Enti shtetëror për statistikë.

Shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës ka edhe në sektorin Objekte për akomodim dhe veprimtari servisore me ushqim (4,5 për qind), ndërsa më e vogël është në Drejtorinë publike dhe mbrojtje; sigurimin e obligueshëm social, ku është 0,04 për qind.

Subjektet afariste të cilat kanë prej 10 deri në 49 të punësuar janë me shkallën më të lartë të vendeve të lira të punës, prej 2,14 për qind.

Rajoni jugperëndimor, nga ana tjetër, e ka shkallën më të lartë të vendeve të lira të punës e cila është 3,05 për qind.

Numri më i madh i vendeve të lira të punës, gjegjësisht 2.807, janë në grupin e pestë të flamujve “punëtorë në veprimtaritë shërbyese dhe shitje”.