Shqyrtimi i mundësive për përmirësimin e mundësive hulumtuese në Republikën e Maqedonisë përmes zhvillimit të rritur mes bashkëpunimit sektorial, zhvillimi i aftësive për planifikim të karrierave hulumtuese, vendosja e rrjeteve për grumbullim dhe transmetim të përvojave hulumtuese dhe përmirësim të mobilitetit të hulumtuesve ka për qëllim ngjarja dyditore që sot fillon në Akademinë Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë.

Ngjarja po mbahet në suaza të projektit Euraxess Encircle, e cila financiarisht mbështetet nga Komisioni Evropian,

Debati në këto tema vazhdon nesër në Fakultetin për shkenca kompjuterike dhe inxhinierike kompjuterike (FINKI)