Gënjeshtra është e keqe për shëndetin tuaj – nëse kjo është mirëkuptim apo jo, tregojnë studimet.

Njerëzit kanë më shumë gjasa të tregojnë bollëk gnjeshtrash, për ata që kujdesen për të shmangur dëmtimin e ndjenjave të tyre, hulumtuesit kanë gjetur.

Por pa marrë parasysh se çfarë arsye, rezultatet treguan gënjeshtra është pothuajse gjithmonë e dëmshme për shëndetin fizik dhe mendor të dikujt.

Studimi nga studiuesit në Universitetin e San Diego Emotion Lab bazohet në hulumtimet e mëparshme që nga viti 2012, gjë që tregoi ndershmëria dhe sinqeriteti edhe na bëjnë të lumtur.

Studimi i tyre i parë u analizua kur njerëzit u treguan gënjeshtra dhe nivelin e tyre të dhembshurisë ndaj personit që mori gënjeshtrën.