Chloe Goodman wshtw parw nwn shoqwrinw  e  motrave tw saj Lauryn dhe Amelia, nw Maldive.

Të tirja bashkë ua kanë shtuar edhe më shumë bukurinë këtyre ishujve.