Zhvillimi i një procesi kualitativ edukativo-arsimor në kopshtet për fëmijë ka qenë prioritet i vazhdueshëm në Komunën e Çairit. Duke e pasur parasysh nevojën e progresit në këtë sferë – domosdoshmërinë e zgjerimit të kapaciteteve hapësinore, Komuna e Çairit hapi sot zyrtarisht dyert e objektit të ri me emrin “Foleja” në kuadër të Kopshtit për fëmijë “Fidani” të cilës i shtohet edhe një objekt cilësor, i gjashti me rradhë.

Të pranishëm në hapjen zyrtare të objektit në fjalë ishin zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës – Visar Ganiu, Kryetari i Komunës së Çairit – Izet Mexhiti dhe Sekretari i Komunës – Rami Qerimi. Drejtoresha e Kopshtit për fëmijë “Fidani” – Rabije Loku faleminderoi Komunën e Çairit dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale që mundësuan hapjen e këtij objekti me standarde të larta për vijimin e procesit edukativ dhe elaboroi se objekti ka kapacitet prej 60 fëmijëve ku do të përfshihen katër grupëmosha.

Komuna Çair faleminderon z. Zekirija Idrizin për kontributin që ky objekt të vëndohet në dispozicion të Kopshtit për fëmijë “Fidani”. Ardhmëria e një kombi, m’varet nga investimi i tij në arsim. Të vazhdojmë fuqishëm me realizimin e projekteve tjera për arsim cilësor.