Në shekullin që jetojmë, rastet klasike të ekspozimit të tradhtisë, si një takim i padëshiruar në rrugë apo më keq, në dhomën e gjumit, po shndërrohen gjithmonë e më shumë në “fanta-shkencë”.

Epoka aktuale është ajo në të cilën tradhtia zbulohet në celularin e partnerit apo në llogaritë e rrjeteve shoqërore.

Kështu tregoi një anketë e publikuar në “Daily Mail”, me pothuajse gjysmën e njerëzve që dëshmuan se një tradhti e realizuar apo pësuar është ekspozuar pas kontrollit të celularit nga partneri.

Megjithatë, ajo që mbetet e pandryshuar është fakti se në 98% të rasteve tradhtia ekspozohet dhe në vetëm 2%, pendesa çon në kërkesë falje dhe rrëfim nga partneri që mban lidhjen paralele.

Këto janë mënyrat më të shpeshta të zbulimit të tradhtive:

1. Mesazhe të gjetura në celular – 41% i rasteve

2. Nëpërmjet rrjeteve shoqërore – 23%

3. Nëpërmjet kontrollit të folderave dhe të dhënave të tjera në kompjuterin personal – 13%

4. Të kapur në flagrancë – 11%

5. Një shok/shoqe të thotë të vërtetën – 5%

6. Një anëtar i familjes ekspozon tradhtinë – 3%

7. Tradhtari pranon lidhjen e tij spontanisht – 2%

8. Një mënyrë tjetër – 2%