Këshilli për etikë në mediumet e Maqedonisë i dënon shumë ashpër të gjitha format e sulmeve fizike në të cilat janë të involvuar gazetarë dhe bën thirrje për përmbajtje dhe reagime të qeta ndaj çfarëdo lloj provokimesh nga cilado qendër e fuqisë, grupacione apo individë.

Në kumtesë theksojnë se gazetarët janë të obliguar t’i respektojnë vlerat e profesionit të vet, të mos nxisin dhunë me shkrimet  e veta, as me sjelljen e tyre dhe asnjëherë të mos harrojnë se arma e tyre më e fortë është fjala.

“Na pret periudhë e trazuar e fushatës politike dhe tensioneve para zgjedhjeve lokale, kështu që KEMM bën thirrje për përgjegjësi maksimale në kryerjen e profesioneve publike. KEMM gjithashtu u bën thirrje mediumeve për qasje më serioze në raportimin, përkatësisht interesi publik të jetë kusht kryesor gjatë selektimit të temave që i prezantohen publikut. Përveç rolit informativ, mediumet kanë edhe rol edukativ, ato duhet ta pasurojnë diskursin publik, të ndikojnë në kultivimin e tij, e jo në uljen e nivelit të komunikimit publik dhe krijimit të atmosferës që nuk i ngjan një shoqërie bashkëkohore demokratike”, qëndron në kumtesë.

Theksojnë se para zgjedhjeve të fundit parlamentare një pjesë e madhe e mediumeve e nënshkruan Kartën për njoftim etik të Këshillit për etikë (http://www.semm.mk/novosti-4/2015-08-11-15-03-18/204-2016-01-27-13-41-21http://www.semm.mk/novosti-4/2015-08-11-15-03-18/212-2016-02-13-10-11-20) dhe KEMM udhëzon që e njëjta të respektohet maksimalisht.