Këshilli i Komunës së Aerodromit në seancën e sotme solli vendim që të shpallet referendum lidhur me çështjen e vendosjes dhe integrimit të emigrantëve në territorin e Komunës.

Referendumi, siç informojnë nga Komuna, do të mbahej së bashku me zgjedhjet lokale të caktuara për më 15 tetor të këtij viti, me qëllim që të mos krijohen shpenzime plotësuese.

Vendimin nuk e mbështetën këshilltarët e grupit këshillues të LSDM-së.