Shpeshherë ne njerëzit duam që të argëtohemi me kafshët, duke i penguar nëpër hapësira të tyre vetëm për ta bërë p.sh. një fotografi me ta, apo edhe ka raste kur thjesht prezenca jonë është pengesë për ta.

Më poshtë ju sjellim një përmbledhje videosh të rasteve kur kafshët nuk janë treguar të duruar dhe kanë sulmuar.