Nuk do të ketë referendum për emigrantët gjatë ditës kur do të mbahen zgjedhjet lokale më 15 tetor.

Inspektorati shtetëror i pushtetit lokal vendosi që të ndërpriten vendimet për organizimin e referendumeve për emigrantët nëpër disa komuna dhe të iniciojë procedurë deri te Gjykata Kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së vendimeve të mara.