Kryetari i komunës së Zhelinës, Fatmir Izairi ka realizuar projektet e premtuara në vendbanimet e kësaj komune. Një nga prioritetet ka qenë edhe fshati Grupçin ku janë përmbyllur projetet kyçe.

Ja cilët janë:

Rikonstruim komplet i shkollës me nxemje qëndrore, dysheme, dritare me vlerë rreth 120 mijë euro.

Bekatonizim i rrugëve lokale me sipërfaqe prej 1700 m2  me vlerë rreth 18mijë euro.

Plani urbanistik në përfundim të sipër.

Mjete veç më të siguruara nga Banka Botërore për    rekonstruimin e rrugës në vlerë prej rreth 180 mijë euro, si dhe për lyerjen e jashtme dhe të brendshme të shkollës në vlerë rreth 50 mijë euro.