Deputetet e Bashkimit Democratic per Integrim nga Dega e Çairit, Ejup Alimi dhe Artan Grubi, kane realizuar sot edhe nje prentim.Parazgjedhor duke dorezuar ne Kuvend propozim ligjin per tregeti ne tregjet e gjelberta.Ky propozim ligj rregullon statusin e rreth 20.000 familjeve qe tregetojne ne tregjet e gjelberta ne vend dhe eshte pjese e programit zgjedhor te BDIse premtuar para shoqates se tregetareve vitin e kaluar. Propozim ligji do te kontribuoj ne reegullib e statusit te tregetarwve, uljen e papunesise, rritjen e kontributeve ne buxhet dhe venien rregull ne pazaret e gjelberta. Grubi dhe Alimi kane pritur sot ne Kuvend perfaqesues te treggjeve nga Shkupi dhe vendet tjera te cilet shprehen mirenjohjen per fjalen e mbajtur nga BDI per te rregulluar veprimtarine e kesaj grupe te madhe qytetaresh.