Përderisa ana fizike e seksit e ka rëndësinë e vet, fantazia dhe imagjinata shpeshherë nuk e marrin vëmendjen e duhur dhe çiftet nuk e kuptojnë se këto dyja janë tejet të rëndësishme për një jetë të shëndetshme seksuale.

Në veçanti fantazitë femërore mbahen të fshehta dhe tani, kur njerëzit kanë filluar të jenë më të hapur rreth seksit, janë zbuluar disa fantazi të tyre të cilat duhet t’i keni në konsideratë.

Në fakt është një fantazi seksuale të cilën ndoshta edhe e keni ditur se femrat fshehtazi e ëndërrojnë: sundimi!

Femrat ëndërrojnë të jenë të sunduara! Qoftë nëse është fjala për lidhje të duarve, të syve apo goditjeve të buta gjatë seksit, sundimi i eksiton femrat.

Por si të gjitha fantazitë tjera, kjo nuk është domosdoshmërish reflektim i asaj se çfarë duan ato në jetën reale.

Sipas psikologes Jo Hemmings, nuk duhet të ketë konfuzitet mes fantazive dhe jetës së përditshme. Fantazitë seksuale duhet të na lirojnë nga stresi dhe të mos na vënë në presion!