“Iniciativa qytetare për të drejta të barabarta të prindërve pas divorcit” dhe “Iniciativa qytetare për të drejta të barabarta të personave me hendikap dhe nevoja të veçanta 5 më12” nesër do të nënshkruajnë memorandum për bashkëpunim.

Në evenimentin, që organizohet nga dy iniciativat qytetare dhe Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi do të flitet  edhe për për statusin momental të ndryshimeve ligjore të cilat janë preokupim i të dy iniciativave.