Më shumë se 2300 persona duhet të punësohen në çerdhe që të plotësohen kuadri i nevojshëm për mbarëvajtjen e sistemit të përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve në këto institucione. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska tha se mungesa e punësimeve ka ardhur si pasojë e politikave jo të mira të qeverisë së kaluara. Ajo tha se janë hapur çerdhe pa mbajtur llogari për nevojën e kuadrit, por mungesa vjen edhe si pasojë e mos zëvendësimit të vendeve të atyre që kanë arritur të drejtë e pensionimit. Sa i përket ndërrimit të dytë. Carovska tha se vendimi do të zbatohet në vetëm në ato çerdhe ku nevojë. Për momentin sipas saj ndërrimi i dytë po zbatohet në 13 çerdhe të Maqedonisë, pra atje ku është paraqitur nevoja.

Në Maqedoni mungojnë mbi 2300 punësime për momentin dhe kjo tregon shkatërrimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në 11 vitet e kaluara. Në çdo të dytën ditë hapnin hapësira të reja për vendosjen e fëmijëve ndërsa në anën tjetër nuk jepnin pëlqime për punësime në çerdhe. Kush do të punoj në çerdhe, kush merret nuk i ruajnë fëmijët. Për këtë ne vendosëm në kontuinitet të ketë punësime në çerdhe dhe besoj se vitin e ardhshëm do të shkojmë me 10 % të rritjes së të punësimeve. Kjo do të jetë prioritet që të mund tu përgjigjemi kërkesave. Ndërsa për ndërrimin dytë aty ku do të ketë nevojë, ai do të funksionoj në ato çerdhe ku do të ketë nevojë ndërsa do të plotësohet edhe nevoja për kuadro apo për punësime të reja – tha Milla Carovska, Ministre e Punës dhe Politikë Sociale .