Ky është një nga autobusët urban të Shkupit, që ka lejen e qarkullimit publik për transportin e
udhëtarëve nga Qyteti i Shkupit.

Por, a është e lejuar që ky autobus urban të qarkullojë rrugëve të kryeqytetit dhe të helmojë qytetarët.