Zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës Dr.Visar Ganiu, sot vizitoi shkollëm e mesme “Cvetan Dimov”-  Shkup, ku përuroi renovimet e tërësishme që janë kryer në shkollëm e mesme “Cvetan Dimov”, me ç rast është pritur nga drejtori I shkollës Besnik Ajeti .

Zëvendës ministri i MASH-it viziton shkollën e mesme “Cvetan Dimov”-  Shkup
Zëvendësi për Arsim në Maqedoni në këtë rast tha se, Ministria e Arsimit  në të ardhmen do të
thith mjete për investime dhe renovime nëpër shkollat e vendit me qëllim që arsimi fillor dhe I mesëm të  merr pamjen e merituar, ndërsa nxënësve t´ iu sigurohen kushtet e nevojshme për realizim të procesit edukativo-arsimor.