Vjedhja e peshqirëve nga një hotel mund t’ju kushtojë shumë shtrenjtë.

Kjo mund të jetë një praktike e zakonshme për personat që kalojnë natën në një hotel por  mund t’ju përballi me dyert e burgjeve. Të vjedhësh peshqirë në hotelet italiane mund t’iu kushtojë deri në 3 vjet burg

Sipas një raporti 4 nga 5 italianë kanë pranuar se kanë marrë diçka nga një hotel; sapunë, peshqirë, shishe apo abazhurë.

Shpesh hotelierët nuk e bëjnë ankesa dhe heshtin, sidomos kur është fjala për gjëra të vogla, por ndryshon kur objekte të bëhen të vlefshme

Ligji e mbron hotelierët. Neni 614 i kodit penal, në fakt, thuhet se “kushdo që merr posedimin e pronës së tjetrit, duke i privuar mbajtësin e saj, në mënyrë që të fitojnë fitim për vete apo të tjerët, do të dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet dhe 154 euro në 516 euro gjobë “