Po niseni? Ndoshta jashtë? Para mbylljes fatale të gazit merrni një minutë kohë për menaxhimin e parave. Ja këshillat e Geronimo Emili, president i CashlessWay, për një verë “pa lekë”.

1- Përpiquni të përdorni pagesat elektronike në qoftë se keni mundësi, janë të sigurta, komode dhe mund të kontrolloni më mirë buxhetin tuaj.

2- Mos vendoni kurrë asnjë letër në portofolet me PIN

3- Më mirë t’i memorizosh me një emër falso në rubrikën e telefonit kodet e ndryshme, mbase duke u vënë para një prefix telefoni, kështu për të ngatërruar sa më shumë të jetë e mundur një ndërhyrje të mundshme. Bëjeni, edhe memoria më e stërvitur, mund të ketë momente të vështira.

4- Në rubrikë memorizoni edhe numrin e call centerit të huaj të bankës tuaj, kështu që mund të kërkoni ndihmë ose të pezulloni kartën. Mbani mend që nuk është e nevojshme “të digjni” përfundimisht kartën e pagesës: për dyshimin më të vogël të humbjes telefononi dhe zëvendësojeni, mundeni gjithmonë ta aktivizoni në rast konstatimi. Sot mund të nxirren lehtë njoftimet për të bërë pagesën nëpërmjet sms dhe email, kështu që mund të keni edhe konfirmimin e transaksioneve të ndodhura në kohë reale.

5- Verifikoni që kartat tuaja të pagesës të jenë të aktivizuara edhe për jashtë. Në dyqane mund të paguani lehtësisht nëpërmjet kartës së kreditit, kartës bankomat ose kartës së parapaguar. Dukshëm duhet të jenë të gjitha të aktivizuara në qarqet ndërkombëtare. Për shembull në qoftë se paguani me kartën Bankomat (ATM jashtë), do t’ju kërkohet të përdorni qarkun Maestro. Në qoftë se nuk e keni, bëni një kartë të parapaguar, është shumë e mirë për të limituar dëmet në rast të mashtrimit apo klonimit.

6- Verifikoni që kartat tuaja të jenë në gjendje të mirë dhe shiriti magnetik, në qoftë se akoma e keni, të funksionojë. Mund të jetë e dobishme sidomos në USA.

7- Në qoftë se keni nevojë për cash, shmangni sa më shumë të jetë e mundur tërheqjen duke përdorur kartën e kreditit. Komisionet janë të larta mes 4 dhe 6%. Më mirë karta bankomat që ka një komision rreth 2%, por ka një limit të përdorimit të përditshëm që varion nga vendi në vend.

8- Në qoftë se keni nevojë për valutë lokale të ndryshme nga Euro, përpiquni t’i ndryshoni para se të niseni sepse këmbimi në aeroport ose në zona turistike ka një taksë që nuk është e favorshme. Megjithatë në shumë raste mund të negocioni.

9- Bëhuni të larmishëm sa më shumë të jetë e mundur për të qenë më pak të dobët në raste mashtrimi.

10- Në qoftë se keni nevojë për të ndihmuar ekonomikisht për shembull fëmijët tuaj, gjëja më e mirë është wallet elektronik që konsiston në një transferim imediat në rast nevoje si nga banka në wallet edhe nga wallet në wallet.

Ka oferta të ndryshme, më të mira janë ato të lidhura me një kartë fizike kështu që në vazhdim të transferimit vazhdon në qoftë se është e nevojshme edhe një tërheqje cash e menjëhershme.