Sot, Zëvendës Ministri dr.Visar Ganiu zhvilloi takim pune me Drejtorin e Agjencionit për arsim europian dhe mobilitet, mr.Darko Dimitrov. Në kuadër të këtij takimi u diskutua implementimi i programit ERAZMUS+ si dhe iniciativa të tjera të cilat janë në kompetenca të këtij Agjencioni.
Poashtu, në këtë takim, u shqyrtuan edhe mundësitë të cilat u ofrohen istitucioneve të arsimit të lartë në Programin ERAZMUS+.
Vlen të theksohet se Universitetit të Tetovës I janë ndarë  grante që tejkalonë  shumën prej 250.000 euro dhe do te implementohen gjatë dy viteve të ardhëshme. Këta grante do të mundësojnë studentëve dhe stafit arsimor zgjerimin e diturive dhe krijimin e kurikulumit të ri të ciklit të dytë të studimeve interkulturor