Është gjithçka larg botës…Ato ndodhen në një mjedis natyror, ku janë të detyruara të ndjekin instiktin për të jetuar.

Prej tyre ka të dëshpëruara me jetën, të tjera që luftojnë për të jetuar, në mënyrë që të sigurojnë veten dhe fëmijët e tyre.

Të tjera, ndjekin traditën e krijuar prej kohësh, pa dashur të mendojnë për më larg, nga që kjo është mundësia e vetme për të vazhduar ditët.

E izoluar nga bota, Amazona shfaq krejtësisht një tjetër jetë të grave.