Mbledhjet e zyrës nuk janë argëtuese, megjithatë ju duhet të merrni pjesë në to dhe për më tepër të shfaqni profesionalizëm dhe sjellje të respektueshme për kolegët tuaj.

Barbara Patcher, një këshilluese e karrierës dhe autore e librit “Bazat e etikës së biznesit”, jep disa sugjerime se si të ruani një imazh pozitiv dhe profesional, ndërsa jeni në një mbledhje.

Njihuni me të tjerët

Jini i saktë
Jepeni dorën i pari

Qëndroni gjithnjë në këmbë kur takoni dikë

Uluni siç duhet

Vishuni sipas ambientit

Mos tërhiqni karrigen për të tjerët

Shkoni të përgatitur

Ndiqni një agjendë

Flisni me zë të dëgjueshëm

Kuptoni rregullat e pashkruara

Mund të pini kafe ose ujë

Mos e nxirrni celularin

Mos i kurseni të gjitha pyetjet për në fund