Në emër të studentëve, stafit akademik dhe të punësuarve të tjerë në Universitetin e Tetovës, të gjithë pjesëtarëve të besimit islam ua uroj Festën e Kurban Bajramit.

Le të jetë kjo festë e Kurban Bajramit si motiv për përforcimin e besimit tonë, forcim i mendjeve dhe zemrave tona drejt qëllimeve të larta njerëzore dhe devotshmërisë, për të siguruar progres në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër!

Uroj që kjo festë të na shërbejë si moment i vetëdijesimit tonë, që ta respektojmë njëri – tjetrin, dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore!

REKTORI

Prof. Dr. Vullnet Ameti