Sipas një terapisti për çështje të çifteve dhe marrëdhënieve të tyre…

Marrëdhëniet mund të jenë një burim i lumturisë, por edhe burim i mjerimit nëse shkon gjithçka në mënyrë të gabuar. Dhe secila marrëdhënie ka uljet dhe ngritjet e saj, dhe këtë më së miri mund ta dijë një këshillues apo terapist i çifteve. Kemi biseduar me terapisten Clare Ireland se çfarë mund të jetë e gabuar në një moment apo në një tjetër në marrëdhënien tuaj.

Të kuptuarit e dallimeve

Njerëzit shpesh krijojnë marrëdhënie për shkak të diferencës me palën tjetër, ku në fillim mund të duket kjo diferencë aq tërheqëse në joshjen e hershme. Por, shpesh ky ndryshim bëhet çështje në një kohë të mëvonshme, kur çiftet ndjehen të mbërthyer dhe ndjehen se nuk kanë zgjidhje. Kjo mund të jetë si pasojë e stilit të jetës, ndërhyrja e familjeve, përzierja sociale, interesat dhe llojet e miqve apo zakonet e këqija. Fëmijëri të ndryshme apo dallime kulturore mund të duken shumë tërheqëse dhe joshëse në fillim, por që mund të përkeqësohen me kalimin e kohës sepse nuk ndani të njejtin mendim mbi jetën tuaj të përbashkët.

Shprehja e nevojave tuaja

Mendimet e dëshiruara që nuk i shprehni ndikon që njerëzit të kenë pritshmëri në partnerin e tyre, por pa ia shprehur, duke mbetur vetëm si dëshira të parealizuara. Ndoshta, nga ana tjetër edhe partneri tjetër vepron njëlloj. Kur kjo pritshmëri e pandërgjegjshme mbjellet pa asnjë fjalë, secili nga çifti mund të bëhet i frustruar dhe të preket kur nuk ia realizojnë dëshirat njëri-tjetrit. Kështu zhgënjimi manifestohet me zemërim, gjë që është shumë më i lartë se shkaku – andaj edhe lidhja midis tyre zbehet.

Të kuptuarit e kufijve seksualë

Çfarë është seksualisht e pranueshme për njëri-tjetrin? Nëse dikush nuk është në pajtim me preferencat e tjetrit, si mund të punojnë së bashku për ta zgjidhur këtë? Nëse secili mban në vete dëshirat apo kufizimet seksuale, nuk mund të arrijnë asgjë përveç të largojnë intimitetin. Vetëm të shpresoni dhe hamendësoni nuk ju ndihmon lidhjen, por komunikimi i mirëfilltë është shumë i rëndësishëm mes dy partnerëve.

Të shprehurit e ndjenjave tuaja

Ndonjëherë kemi nevojë të shprehim ndjenjat para partnerit në mënyrë që ai të na plotësojë gjysmën tjetër tonën. Është shumë e rëndësishme që të dy palët të diskutojnë gjëra të ndryshme dhe nëse nuk arrijnë në një mendim të përbashkët, ata pastaj mund të negociojnë dhe të ndërmjetësojnë drejt një kompromisi të përbashkët.

Mbani familjen larg nga zënkat dhe argumentet

Është shumë e rëndësishme që të mbani familjen larg nga roli i gjykatësit në një mosmarrëveshje në një çift. Gjenerata prind-gjëshër edhe mes vete kanë nevojë të punojnë akoma për të respektuar stilet e ndryshme të fëmijëve të tyre të rritur, andaj edhe çifti mes vete duhet që vet të zgjedhin për familjen e tyre.

Pranoni partnerin ashtu siç është

Kur hyni në një partneritet apo martesë, supozoni se keni rënë në dashuri me personin e ëndrrave tuaja, dikë që është i ndryshëm nga ju dhe që e doni për mënyrën se si është. Megjithatë, me kalimin e kohës, ju tentoni të ndryshoni dalëngadalë partnerin duke dëshiruar ta bëni sikur vet.

Ju duhet të ndiheni të barabartë

Çifti duhet të krijojë ndjesinë të ndihet i barabartë në shumicën e kohës. Ajo që njëri nga partnerët bën për tjetrin, duhet të barazohet shumë shpejtë ashtu që të ndjehen të balancuar. Pra, nëse në një lidhje njëri nga partneri gjithnjë ushtron rolin e prindit dhe pret që tjetri të ndjehet si fëmija i tij dhe t’i bindet, atëherë mund të shprehen pakënaqësi në marrëdhënie.