Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta mbajë seancën e 19-të.

Në rend dite të seancës do të gjenden më shumë pika në interes të opinionit mes të cilave: Shfrytëzimi dhe implementimi i fondeve nga BE-ja, Propozimi i ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë, si dhe më shumë propozime për zgjidhje të kuadrove. Gjithashtu do të shqyrtohen edhe propozime dhe çështje plotësuese.

Global