Qeveria në seancën e djeshme të 24-të e miratoi Informacionin për realizimin e projektit për formimin dhe mbështetjen e kooperativave bujqësore.

Me realizimin e projektit mundësohet zhvillim i ekonomive bujqësore, të cilat përmes nxitjes së shoqatës ekonomike në kooperativat bujqësore, me pjesëmarrje të përbashkët në prodhimtari, shitje dhe plasman të prodhimeve të tyre, do të kenë mundësi për përforcimin e rolit të tyre në treg, për rritjen e konkurrencës dhe efikasitetit në punë dhe për rritjen e të ardhurave individuale të fermerëve.

Global