A është e vërtetë se Gjykata supreme qe dhjetë vjet e mban pa e shqyrtuar parashtrimin e të burgosurit BURHAN NUHIU nga f. Poroj ndaj dënimit me burg të përjetshëm pa prova bindëse ? P.s ;- Unë nuk kam fakte por po i drejtohem këtij këshilli thjesht si qytetarë , kuptohet në pajtim me Ligjin për qasje në informatat me karakter publik . Unë dhe ju të dashur qytetarë ,kemi të drejtë ta dimë të vërtetën ! Me rrespekt ,