Qeveria po e shqyrton informatën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe e pranoi Propozim-vendimin për ndryshim të Vendimit për numrin e studentëve për regjistrim në vitin e parë-cikli i parë i studimeve të institucioneve publike të arsimit të lartë.

Vendimi i dedikohet universiteteve “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup, “Shën Klimenti i Ohrit” në manastir, “Goce Dellçev” në Shtip, “Shën Apostull Pali” në Ohër, “Nëna Terezë” në Shkup dhe Universitetit në Tetovë, për vitin akademik 2017/2018.