Partia për Prosperitet Demokratik i përfundoi konsultimet brendapartiake për pjesmarrje në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 tetor 2017.

Kryesia e PPD-së do ti propozojë kuvendit qendror të sjell vendim për pjesmarrje në zgjedhjet lokale me lista vetanake duke përkrahur kandidatë për kryetarë komune të partive shqiptare me të cilat PPD-ja do të bëjë koalicionim zgjedhor në nivel lokal.