Lideri i Parisë Liberale Demokratike në Serbi, Çedomir Jovanoviq, ka ripërsëritur qëndrimet e tij se Serbia duhet të bëjë një marrëveshje përfundimtare me Kosovën.

Ai ka deklaruar se një marrëveshje e tillë është e nevojshme, por edhe e mundshme.

“Marrëveshja për Kosovën është e nevojshme dhe e mundur, këtë të paktën ua kemi borxh fëmijëve tanë”, ka deklaruar Jovanoviq