Nga ora 9 deri në orën 11 nesër pa energji elektrike do të mbeten shfrytëzuesit nga rruga “Pitu Guli” nr.11, 27, 29 dhe 31 në komunën Qendër.

Në periudhën nga ora 8:30 deri në orën 15:30 pa energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit nga objektet përballë sallës “Jane Sandanski”, bulevardi “KAÇKM” 54, 56, 58 dhe 60 në komunën Aerodrom, ndërsa nga ora 9:30 deri në orën 15 një pjesë e shfrytëzuesve e rrugëve “Pellagonia” dhe “Bërsjaçka buna” në komunën Shuto Orizarë.

Pa energji elektrike nga ora 8:30 deri në orën 14:30 do të jenë shfrytëzuesit nga rruga “Demostenova” në komunën Kisella Vodë.

Siç informon QRMK e Qytetit të Shkupit, ndërprerjet janë për shkak të intervenimeve teknike në elektro-rrjet.