Pas veniës së zjarrit në Xhaminë e Larme të qytetit, shkollës Kirili dhe Metodij dhe deponisë së Qytetit, në agjenden e pirromanëve patologjik ka qenë Gjimnazi “Kirili dhe Metodij”

Reth orës 15:00, Njësia terrotoriale kundër zjarrit e kryesuar nga Komandant Uka Aliti ka aritur në kohë të intervenojë me çka është bërë I mundur lokalizimi dhe likuidimi i tërrësishëm i zjarrit.

Luten qytetarët që në rast të njohjes, ti denoncojnë këta persona të cilët rrezikojnë jetën qytetarëve.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????