Në kohën e sotme pothuajse të gjithë jemi të detyruar që shpesh të rrimë ulur, kryesisht për shkak të obligimeve të punës. Mirëpo, qëndrimi ulur mund të jetë vrasësi i vërtetë, së paku kur është fjala për shpinën tuaj.

Me siguri nuk ju janë të panjohura dhembjet dhe vështirësitë në pjesën e poshtme të shpinës.

Për t’u ndier më mirë dhe për të eliminuar dhembjen në shpinë, bëni këto ushtrime para dhe pas qëndrimit ulur një kohë të gjatë.

Në secilën pozë mbani pesë frymëmarrje dhe përsërisni çdo të tretën herë.