Deputeti i PAN-it Enver Hoxhaj ka kërkuar që të shtyhet për dy orë pika e rendit të ditës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.

Hoxhaj është arsyetuar se është koha e drekës dhe iu duhen 2 orë pauzë.

Kryesuesi i Kuvendit Adem Mikullovci, e ka kundërshtuar propozimin.

Ndersa propozimi eshte votuar 60 me 60 deputete.

Global