gjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë njoftoi se sot është kryer pagesa për kompensim financiar për papunësim për muajin korrik të vitit 2017.

Nga Agjencia informojnë se mjetet do të mund të merren pas orës 16:00.