Zëvendëskryeministri i Republikës së Maqedonisë përgjegës për Çështje Evropiane Bujar Osmani, së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ljupço Nikolovski, do të vizitojnë Laboratorinë shtetërore fitosanitare, pajisja dhe modernizimi i së cilës është realizuar me mjetet e IPA-s.

Vizita do të realizohet në hapësirat e institutit për Bujqësi pranë Fakultetit të Bujqësisë në Shkup,

Pas takimit deklarata për media do të jep zëvendëskryemninistri Osmani dhe ministri Nikollovski.