NP “Higjiena komunale” – Shkup bën apel deri tek qytetarët që mbetjet e tyre (mobiljet, pajisje të vjetra elektrike dhe elektronike) si dhe mbetjet ndërtimore të mos i vendosin në kontinierët për mbeturina.

Kontejnerët për mbeturinat që janë vendosur në vende publike – kazanët plastike dhe kontenierë nëntokësore – nuk janë te destinuar për këtë lloj të mbetjeve, por për mbledhjen e mbeturinave të amvisërisë individuale apo kolektive!

Kjo papërgjegjshmëri në bazë të Ligjit për higjienë publike të RM-së është e ndaluar dhe për këtë janë të paraparë edhe sanksionime!

NP “Higjiena komunale” në Shkup, në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe komunat, në forma të organizuara dhe pa kompenzim i mbedh këto lloj mbeturinash në aksione dyditore që realizohen katër herë në vit në secilën komunë.

Në kuadër të këtyre veprimeve, qytetarët që duan të hedhin mobiljet e vjetra dhe pajisje të padëshiruara elektrike dhe elektronike kanë mundësi që këto t’i lënë para shtëpive të tyre nga ora 7 e deri ora 9:30 pas së cilës automjetet speciale të shërbimeve do të kalojë dhe do ti marrin, sipas planit të përgatitur më parë për bashkësitë lokale.

Veprimi i rradhës për të mbledhur mbeturinat e rëndë do të mbahet më 11 dhe 12 gusht 2017, në komunën e Shuto Orizares!

Përveç veprimeve të organizuara në komunat e Shkupit, NP “Higjiena komunale” në Shkup qytetarëve u  mundëson që gjatë tërë vitit mbeturinat e rëndë me transportin e tyre pa kompenzim në para ta hudhin në Qendrën për selektim të mbeturinave në Karposh. Nëse kanë nevojë për transport me mjete të veçanta të ndërmarrjes, ky shërbim mund të kërkohet në linjën telefonike pa pagesë – 080022233, kurse e njëjta paguhet në bazë të çmimore për aktivitete plotësuese të NP “Higjiena komunale” në Shkup, e miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit me 27 tetor 2015 dhe kushton 850 denarë (pa TVSH).

Në bazë të Ligjit për higjienë publike të RM-së nuk lejohen edhe mbetjet ndërtimore që gjenerohen gjatë ndërtimit apo rinovimit të banesave që qytetarët ti hudhin nëpër kontinjerë për mbeturina të amvisërisë. NP “Higjena komunale” në Shkup qytetarëve j mundëson shërbimet e saja për marrjen dhe transportin e këtij lloji të mbetjeve me automjete speciale të ndërmarrjes. Qytetarët mund që ta kërkojnë këtë shërbim në numrin e telefonit pa pagesë  080022233, kurse e njëjta kushton  950 denarë (pa TVSH).NP “Higjiena komunale” – Shkup bën apel deri tek qytetarët që mbetjet e tyre (mobiljet, pajisje të vjetra elektrike dhe elektronike) si dhe mbetjet ndërtimore të mos i vendosin në kontinierët për mbeturina.

Kontejnerët për mbeturinat që janë vendosur në vende publike – kazanët plastike dhe kontenierë nëntokësore – nuk janë te destinuar për këtë lloj të mbetjeve, por për mbledhjen e mbeturinave të amvisërisë individuale apo kolektive!

Kjo papërgjegjshmëri në bazë të Ligjit për higjienë publike të RM-së është e ndaluar dhe për këtë janë të paraparë edhe sanksionime!

NP “Higjiena komunale” në Shkup, në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe komunat, në forma të organizuara dhe pa kompenzim i mbedh këto lloj mbeturinash në aksione dyditore që realizohen katër herë në vit në secilën komunë.

Në kuadër të këtyre veprimeve, qytetarët që duan të hedhin mobiljet e vjetra dhe pajisje të padëshiruara elektrike dhe elektronike kanë mundësi që këto t’i lënë para shtëpive të tyre nga ora 7 e deri ora 9:30 pas së cilës automjetet speciale të shërbimeve do të kalojë dhe do ti marrin, sipas planit të përgatitur më parë për bashkësitë lokale.

Veprimi i rradhës për të mbledhur mbeturinat e rëndë do të mbahet më 11 dhe 12 gusht 2017, në komunën e Shuto Orizares!

Përveç veprimeve të organizuara në komunat e Shkupit, NP “Higjiena komunale” në Shkup qytetarëve u  mundëson që gjatë tërë vitit mbeturinat e rëndë me transportin e tyre pa kompenzim në para ta hudhin në Qendrën për selektim të mbeturinave në Karposh. Nëse kanë nevojë për transport me mjete të veçanta të ndërmarrjes, ky shërbim mund të kërkohet në linjën telefonike pa pagesë – 080022233, kurse e njëjta paguhet në bazë të çmimore për aktivitete plotësuese të NP “Higjiena komunale” në Shkup, e miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit me 27 tetor 2015 dhe kushton 850 denarë (pa TVSH).

Në bazë të Ligjit për higjienë publike të RM-së nuk lejohen edhe mbetjet ndërtimore që gjenerohen gjatë ndërtimit apo rinovimit të banesave që qytetarët ti hudhin nëpër kontinjerë për mbeturina të amvisërisë. NP “Higjena komunale” në Shkup qytetarëve j mundëson shërbimet e saja për marrjen dhe transportin e këtij lloji të mbetjeve me automjete speciale të ndërmarrjes. Qytetarët mund që ta kërkojnë këtë shërbim në numrin e telefonit pa pagesë  080022233, kurse e njëjta kushton  950 denarë (pa TVSH).