Pas mbarimit të procedurave dhe përzgjedhjes së kompanisë e cila do të kryejë punët rreth pastrimit të deponisë në Tetovë, ashtu si edhe u paralajmërua nesër fillon pastrimi i deponisë në hyrje të qytet. Sipas informatave jozyrtare  bëhet fjalë për 30.000 deri 40.000 m3 mbeturina komunale dhe inerte të cilat do të transportohen në deponitë rajonale. Vetë procesi i pastrimit pritet të zgjasë 2 deri 3 javë, ku më pas do të bëhet edhe shtrimi i truallit të mirë dhe gjelbërimi i kësaj sipërfaqeje e cila për më shumë se 15 vite luan rolin e një pike të pastandardizuar për ngarkim-shkarkimin  e mbetjeve komunale në komunën e Tetovës. Vlen të theksohet se ky pastrim përfundimtar i kësaj pike, ndodh pasi Qeveria e RM-së, me kërkesë të Komunës së Tetovës ndau 12.000.000 denarë mjete buxhetore, për dislokomin e kësaj deponie e cila tash 15 vite po ngulfat tetovarët!