Një pjesë e përdoruesve të energjisë elektrike në Komunën Qendër, Aerodrom dhe Saraj nesër do të mbeten pa energji për shkak të aktiviteteve teknike.

Nga ora 9 deri 13 pa energji elektrike do të jenë përdoruesit e fshatit Bojanë, ndërsa prej 13:30 deri 15 energji nuk do të ketë energji fshati Kopanicë në Komunën e Sarajit.

Nesër nga 8:30 deri 11:30 pa energji do të jetë rruga “Tasino Çeshmine” në Komunën Qendër, ndërsa në orën 12 deri 15 pa energji do të jetë përdoruesit e rrugës “Gavril Konstantinoviq” në Komunën Aerodrom.